Pravno obvestilo

Odgovornost

Družba BRC Team d.o.o. se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svoji spletni strani www.brc-team.com, vendar obvešča uporabnike spletnih strani, da so vsa besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost, ažurnost in celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
Niti BRC Team niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo kakršnekoli vrste ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili uporabniki spletne strani obveščeni o možnosti take škode. BRC Team tudi ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani, zaradi obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe, prav tako ne odgovarja za škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.brc-team.com.
Uporabnike naše spletne strani obveščamo, da se ob obisku naše spletne strani avtomatsko zabeležijo naslednji neosebni podatki: ime ponudnika internetnih storitev in IP naslov preko katerega dostopate do interneta, datum in ura obiska, spletne strani na katere dostopate medtem, ko ste na tej spletni strani in internetni naslov spletne strani s katere ste prišli neposredno na našo stran. Ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja vsebin spletnih strani, analiziranja potreb uporabnikov in administriranja.

Družba BRC Team se zavezuje, da bo vse preko spletne strani posredovane osebne podatke varovala v skladu z veljavno zakonodajo. Vse posredovane osebne podatke obravnavamo strogo zaupno in le za namen, za katerega so nam bili posredovani.
Pri obravnavi vseh posredno in neposredno posredovanih osebnih podatkov nas zavezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.
BRC Team si pridržuje pravico, da kadarkoli oblikovno spremeni spletno stran, spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani in sicer na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Uporaba informacij in gradiv

Informacije, besedila in gradiva, ki so objavljena na tej spletni strani, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, pri čemer se ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Informacij, besedil in gradiv objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe BRC Team.

Vas zanima več? Pišite nam.